U kunt zich op deze pagina aanmelden voor het Webinar Algemene Leden Vergadering op 29 augustus 2020. LET OP: U wordt vriendelijk verzocht alle velden op het formulier invullen.

Downloads

Uw aanmelding

Naam:
heermevrouw
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:

E-mailadres

Telefoonnummer

Adres
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:

Lidnummer

Heeft u nog opmerkingen?

Wij gebruiken bovenstaande gegevens uitsluitend voor de aanmelding van de Algemene Leden Vergadering.
Ingediende stemmen worden conform AVG-regels opgeslagen.
Resultaten worden op de ALV bekend gemaakt.
U ontvangt binnen 5 minuten na verzenden van ons een ontvangstbevestiging.Vergeet niet vooraf deelname aan de Webinar, de instructies nogmaals te lezen.