13e Nationale Hoornvliesdag op 14 April 2018 in Amersfoort

De 13e Nationale Hoornvliesdag is op 14 april 2018. De lokatie is dit keer De Eenhoorn in Amersfoort, op 5 minuten lopen vanaf station Amersfoort en ook met de auto uitstekend bereikbaar.

Thema: Oog voor u

De dag bestaat uit presentaties en workshops en natuurlijk is er weer volop gelegenheid om met andere hoornvliespatiënten ervaringen uit te wisselen.
Onderwerpen zijn onder meer:

  • Strooilicht meten
  • Geschiedenis van hoornvliestransplantaties
  • Acanthamoebe en contactlenzen
  • Leven met een hoornvliesaandoening bij jongeren
  • Psychisch en sociale aspecten bij hoornvliesaandoeningen
  • 1e lijns oogzorg vanuit het perspectief van de optometrist

Als u deze dag graag bij wilt wonen, noteer de datum dan vast in uw agenda en meld u nu al aan via de inschrijflink op de pagina over onze hoornvliesdagen. Op deze pagina vindt u ook algemene informatie over de Nationale Hoornvliesdag en de programma’s van de vorige dagen.

8 april 2017: 12e Nationale Hoornvliesdag (en ALV)

Gebouw 3, LUMC in LeidenMeldt u aan voor de 12e Nationale Hoornvliesdag in Leiden met thema:

       U en uw oogarts.

Datum:    zaterdag 8 april 2017
Tijd:         10.30 tot 16.30 uur
ontvangst vanaf 09.30 uur
Plaats:     het LUMC in Leiden
op 5 minuten lopen van het station.’s Ochtends starten we in het onderwijsgebouw (gebouw 3, zie foto).

’s Middags zijn lunch en workshops in het hoofdgebouw (gebouw 1). Zie plattegrond.

Aanmelden

In verband met de organisatie van deze inspirerende dag verzoeken we u om u vooraf aan te melden.
Dat kan eenvoudig online  naar het aanmeldformulier

Entreeprijs

Toegang is gratis voor leden, inclusief één begeleider. Niet leden betalen € 10,00 p.p. ter plaatse.

Thema: U en uw oogarts

De relatie tussen patiënt als ervaringsdeskundige en oogarts als behandelaar is van wezenlijk belang voor een effectieve en efficiënte zorg op maat. Een juiste diagnose en behandelplan en respect naar en vertrouwen in elkaar vormen daarbij een belangrijke basis. Dat is mede mogelijk als er sprake is van wederkerigheid in deze relatie.

De dag bestaat uit twee gedeelten: in de ochtend twee vooraanstaande sprekers en de algemene ledenvergadering.

In de middag zijn er inspirerende en leerzame workshops.
Er wordt tevens een lunch geserveerd.

Ook is er ruimte voor het delen van ervaringen over de verschillende hoornvliesaandoeningen en om met elkaar in gesprek te gaan over o.a. persoonlijke pre- en postoperatieve ervaringen.
Deze 12e Nationale Hoornvliesdag heeft een leerzaam en onderhoudend karakter. We sluiten de dag af met een hapje en een drankje.

Programma

U kunt het programma als PDF downloaden.
Evenals de  Agenda van de ALV en het jaarverslag 2016

Wilt u deze dag bijwonen?

In verband met de organisatie van de dag verzoeken we u zich vooraf aan te melden.
U kunt zich online aanmelden voor deze inspirerende dag  naar het aanmeldformulier

Sponsoren

De Nationale Hoornvliesdag 2017 had niet tot stand kunnen komen zonder onze trouwe sponsoren:

Logo's sponsoren 2017
Oculenti
Euro Tissue Bank
Ursapharm
Visser Contactlenzen
Oogfonds
Thea Pharma

Meldt bijwerkingen van medicijnen

“In elk ziekenhuis is er gemiddeld één opname per dag door bijwerkingen na medicijngebruik. Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk weten over welke bijwerkingen een medicijn kan veroorzaken. En dat we uitzoeken waardoor die bijwerkingen ontstaan.” Dat is de boodschap van Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb.

Europese bijwerkingenweek
Vandaag start de Europese bijwerkingenweek. Deze start vandaag in 22 Europese landen en duurt tot en met 11 november 2016. Doel van deze campagne is om mensen bewust te maken van het belang van het melden van bijwerkingen van medicijnen.

Vermoedt u een bijwerking?
Lees de bijsluiter, overleg met uw arts of apotheker en meld! Ga naar www.mijnbijwerking.nl of meld via de Bijwerking app.

Waarom bijwerkingen melden?
Voordat een medicijn wordt toegelaten beoordeelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of het medicijn werkt en veilig is. Als het medicijn eenmaal op de markt is dan blijven het CBG en Bijwerkingencentrum Lareb het medicijn samen goed in de gaten houden. Dit gebeurt door bijwerkingen steeds af te wegen tegen de bedoelde effecten. In Nederland kunt u bijwerkingen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Die analyseert ze en stuurt de resultaten door naar het CBG. Door uw melding komen we steeds meer te weten over medicijnen en helpt u ook andere mensen.

Bert Leufkens, voorzitter CBG: “Veel van de bijwerkingen zijn bekend, maar soms komen ook nieuwe bijwerkingen aan het licht. Of bijwerkingen komen vaker voor dan we eerst dachten. Melden zorgt voor meer kennis over bijwerkingen. Die kennis delen we met bijvoorbeeld artsen. Nieuwe bijwerkingen komen in de bijsluiter.”

Privacy versus algemeen belang

De Eerste Kamer beslist binnenkort over een wetsvoorstel dat zorgverzekeraars inzage geeft in medische dossiers bij vermoedens van fraude.
De verzekeraars hoeven daarvoor geen toestemming aan patiënten te vragen.
Hieronder staat de oproep van Privacybarometer, een particulier initiatief dat de ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving kritisch volgt.

Het is terecht dat fraude bestreden wordt, maar het medisch beroepsgeheim is belangrijk voor goede en toegankelijke zorg. Dat mag niet zomaar aangetast worden vanwege een minimale schade voor commerciële verzekeraars. Bovendien lijkt het erop dat er nagenoeg evenveel fraude zal worden opgespoord als zorgverzekeraars wél toestemming voor inzage zouden vragen. Wat ons betreft zou het verplicht vooraf toestemming vragen in het wetsvoorstel vastgelegd moeten worden.
Mocht u daar ook zo over denken, dan vragen we u dit voor 1 november ook aan de Eerste Kamerleden te laten weten.

Meer hierover: Privacybarometer

Oogpatiëntenorganisaties kijken terug op succesvolle samenwerking

Goede zorg voor oogpatiënten, kwaliteit van hulpmiddelen en een toegankelijke samenleving: hoe realiseren we dat? Lees wat we – samen met andere oogorganisaties – bereikt hebben.

Samenwerking op 2 terreinen

Een toegankelijke samenleving voor mensen met een visuele beperking en de kwaliteit van hulpmiddelen en zorg voor oogpatiënten: dit zijn twee terreinen waarop zes (oog)organisaties de afgelopen jaren intensief hebben samengewerkt. De resultaten zijn gebundeld in het projectverslag Voucherproject Oog 2013-2015.

Wie waren betrokken?

Drie themacoördinatoren en ruim 60 ervaringsdeskundige vrijwilligers hebben zich in het samenwerkingsproject actief ingezet voor belangenbehartiging en het werken aan concrete oplossingen voor de doelgroep. Concrete resultaten die bijvoorbeeld zijn bereikt zijn:

Wat heeft het opgeleverd?

Het project heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenwerking tussen de oogpatiëntenorganisaties, die elkaar in de afgelopen drie jaar steeds beter wisten te vinden. Het project heeft een impuls gegeven aan een structurele en efficiënte samenwerking tussen deze organisaties. Vandaar dat de oogpatiëntenorganisaties deze samenwerking gaan voortzetten in het vervolgproject OOG 2016-2018.

Over deze samenwerking

Het Voucherproject Oog 2013-2015 is een gezamenlijk initiatief geweest van zes organisaties: de Oogvereniging, Hoornvlies Patiënten Vereniging, Macula Vereniging, Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden Bond, Vereniging OOG in OOG en het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Deze organisaties werken samen aan de belangenbehartiging van mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid.
Het project is tot stand gekomen dankzij een financiering door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Voucherproject Oog 2013-2015 krijgt een vervolg in de nieuwe samenwerkingsprojecten OOG 2016-2018 Mijn optimale oogzorg en Digiwijs.

Meer informatie

Download het projectverslag Voucherproject Oog 2013-2015 (Word, 115 kB).

Hebt u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met de Ooglijn.


Mijn optimale oogzorg
Samenwerking van vijf oogpatiëntenorganisaties

Voucherproject Oogzorg

Correspondentieadres:

Oogvereniging
Postbus 2344 – 3500 GH  Utrecht
T 030 – 299 28 78
E-mail: info@oogvereniging.nl