Sinds de oprichting zijn wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken van de inkomsten- of  vennootschapsbelasting. De HPV hoeft over de schenkingen of nalatenschappen geen belasting te betalen. Lees meer over de voordelen op de website van de belastingdienst.

Ons RSIN-nummer is 819256675.

De belastingdienst heeft voor iedere ANBI een publicatieplicht ingesteld van belangrijke jaarstukken. Voor de Hoornvlies Patiënten Vereniging betreft dat onderstaande documenten:

Verslagjaar 2020

Jaarverslag 2020 Hoornvlies Patiënten Vereniging

Verslagjaar 2019

Jaarverslag 2019 Hoornvlies Patiënten Vereniging

Verslagjaar 2018

Jaarverslag 2018 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Activiteitenplan en begroting 2018  Hoornvlies Patiënten Vereniging

Verslagjaar 2017

Jaarverslag 2017 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Activiteitenplan en begroting 2017  Hoornvlies Patiënten Vereniging

Verslagjaar 2016

Jaarverslag 2016 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Activiteitenplan 2016 Hoornvlies Patiënten Vereniging

Informatie over 2015 en ouder zijn op te vragen via info@oogvooru.nl