Sinds de oprichting zijn wij door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt daarom uw gift onder voorwaarden aftrekken. Nadere informatie over aftrek vindt u op de site van de belastingdienst.

De belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2014 voor iedere ANBI een publicatieplicht ingesteld van belangrijke jaarstukken. Voor de Hoornvlies Patiënten Vereniging betreft dat onderstaande documenten:

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 6 april 2019

Tijdens de Nationale Hoornvliesdag in de Eenhoorn te Amersfoort vindt de ALV plaats om 15:45 met de volgende agenda.

Verslagjaar 2018

(Concept) Jaarverslag 2018 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Activiteitenplan en begroting 2018  Hoornvlies Patiënten Vereniging

Verslagjaar 2017

Jaarverslag 2017 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Activiteitenplan en begroting 2017  Hoornvlies Patiënten Vereniging

Verslagjaar 2016

Jaarverslag 2016 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Activiteitenplan 2016 Hoornvlies Patiënten Vereniging

Verslagjaar 2015

Jaarverslag 2015 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Activiteitenplan 2015 Hoornvlies Patiënten Vereniging

Verslagjaar 2014

Jaarverslag 2014 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Beleidsplan 2014 Hoornvlies Patiënten Vereniging

Verslagjaar 2013

Jaarverslag 2013 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Toelichting jaarrekening 2013 Hoornvlies Patiënten Vereniging

Verslagjaar 2012

Financieel Verslag 2012 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Verklaring kascommissie 2012 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Toelichting jaarrekening 2012 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Addendum op toelichting jaarrekening 2012 Hoornvlies Patiënten Vereniging
Activiteitenverslag 2012 Hoornvlies Patiënten Vereniging