Als je vragen hebt, of onzeker bent, praat je het liefst met iemand die weet waar je het over hebt.
Heeft uzelf of een naaste een hoornvliesaandoening en heeft u een vraag of behoefte om uw ervaringen te delen met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als u? Dat kan!
Bel of mail ons secretariaat en u wordt teruggebeld of gemaild door een lotgenoot.

Telefoonnummer: 030-2945444
Email: lotgenotencontact@oogvooru.nl .

Facebook

Leden hebben voor onderling contact groepen in Facebook aangemaakt. Het betreft de volgende groepen:

Voel welkom om u hiervoor aan te melden.

Wat is lotgenotencontact?

Het lotgenotencontact is één van de belangrijkste pijlers in het bestaan van een patiëntenvereniging. Meer en meer zullen patiëntenverenigingen een manifeste rol vervullen in het maatschappelijk verkeer in het algemeen en binnen de complexe wereld van zorg in het bijzonder.
Dat geldt ook voor de Hoornvlies Patiëntenvereniging (HPV). De HPV hecht veel waarde aan een goede invulling aan het lotgenotencontact. Dit wordt landelijk gecoördineerd en de vragen worden door zo veel mogelijk ervaringsdeskundigen binnen de vereniging beantwoord. Indien noodzakelijk wordt vanuit het lotgenotencontact professionele kennis gevraagd aan onze wetenschappelijk adviseur of specialisten in het land.

De vragen de het lotgenotencontact ontvangen en waar adequaat antwoord op wordt gegeven, hebben betrekking op

 1. Verschillende hoornliesaandoeningen als Keratoconus, Fuchs, Herpes, Amoebe en overige bacteriologische infecties
 2. Effecten van hoornvliestransplantaties en de implicaties
 3. Afstoting van getransplanteerd hoornvlies
 4. Wachtlijsten voor hoornvliestransplantaties
 5. Cross Linking operaties
 6. Keratoconus bij kinderen met het Down-syndroom
 7. Keratoconus bij jongeren
 8. Werking van medicijnen
 9. Het gebruik van contactlenzen in de breedte
 10. Vergoedingen van operaties
 11. Relatie tussen patiënt en specialist

Voor de beantwoording van de vragen betrekt het Lotgenotencontact ook ervaringsdeskundigen. Dit zijn leden van de HPV die zich hebben opgegeven om vragen te beantwoorden op de van hun toepassing zijnde hoornvliesaandoening.