Versie  2.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemen Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doelen waarvoor informatie wordt vastgelegd en gebruikt

We verzamelen of gebruiken  persoonlijke informatie uitsluitend voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens van u hebben gekregen, b.v. voor het uitvoeren van uw lidmaatschapsovereenkomst of voor de organisatie en evaluatie van de Nationale Hoornvliesdag of een regionale hoornvliesbijeenkomst.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Google Analytics en cookies

Wij gebruiken Google Analytics om een beter inzicht te krijgen in het gebruik  van onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. We hebben bij het instellen van Google Analytics de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd (herijking op 25 augustus 2018).

Google Analytics maakt daarbij gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Deze cookies bevatten algemene bezoekgegevens. Daarbij gaat het om de eerste cijfers van het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens zijn voor ons inzichtelijk via Google Analytics en worden  gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij combineren deze gegevens niet met andere diensten, noch van Google noch van andere partijen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij we met deze partijen een verwerkersovereenkomst hebben, zoals met de Oogvereniging, die voor ons een deel van de administratie voert. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze bestuurders en vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.