Het vaccinatiebeleid voor hoornvliestransplantatiepatiënten tijdens COVID-19

Over de vereniging                                               

De Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) is in 2005 opgericht door betrokken oogartsen, cornea-specialisten en hoornvliespatiënten (dé ervaringsdeskundigen) is een volwaardige patiëntenvereniging binnen de oogheelkunde en daarbuiten, die wordt gezien en gehoord én invloed heeft!

Gesprekspartner

De HPV heeft nauwe contacten met alle hoornvliesklinieken en andere partijen in de oogzorgketen, zoals leveranciers van contactlenzen op medisch advies, optometristen, contactlensspecialisten, hoornvliesbanken, cornea werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, diverse brancheorganisaties en de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Activiteiten

De HPV kenmerkt zich als een vereniging voor en door leden. Met haar succesvolle activiteiten creëert de HPV een nog grotere bereikbaarheid, zichtbaarheid en impact door:


Bestuur

Het bestuur van de HPV stelt het (strategisch) beleid van de vereniging vast en ziet toe op de uitvoering. De bestuursleden worden gekozen door de leden van de HPV, verrichten hun taken zonder financiële vergoeding en worden bijgestaan door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Michel Versteeg, verenigingsmanager, ondersteunt de HPV vanuit zijn kantoor in Zoetermeer.

Voorzitter Hugo Reumkens

Penningmeester Kees Raateland

Algemeen bestuurslid Cara Antonie

Wetenschappelijk adviseur prof. Caesar Sterk

Verenigingsmanager Michel Versteeg