Wat is de Nationale Hoornvliesdag?

Ieder jaar organiseert onze vereniging een dag rondom een thema dat relevant is voor iedereen die een aandoening aan het hoornvlies heeft. De dag bestaat uit presentaties en workshops van deskundigen. De dag wordt ieder jaar door ongeveer 250 personen bezocht. Tijdens de lunch, de workshops en na afloop tijdens de borrel is er gelegenheid om in een ongedwongen sfeer kennis te maken met mensen die eenzelfde aandoening hebben, met oogartsen en met aanbieders van hulpmiddelen.

Hieronder kunt u de programma’s raadplegen van de vorige Hoornvliesdagen, incl. een link naar enkele presentaties.

14e Nationale Hoornvliesdag

6 april 2019 is de volgende nationale hoornvliesdag.

Naar het Programmaboekje van de 14e Nationale Hoonvliesdag 2019

14e Nationale Hoornvliesdag

13e Nationale Hoornvliesdag: Oogvooru

Programma 2018
Programma 13e Nationale Hoornvliesdag

Programmaboekje van de 13e Nationale Hoornvliesdag 2018

Verslag informatiesessie verhoogde oogdruk na hoornvliestransplantaties

 

 

 

 

 

 

 

 

12e Nationale Hoornvliesdag: U en uw oogarts

U en uw oogarts Voor meer informatie zie Hoornvliesdag 2017

11e Nationale Hoornvliesdag: Beweging in de oogzorg

Programma 2016

Open het Programma

Thema’s van de voorgaande jaren

2015 juni

10e Nationale Hoornvliesdag: Samen vooruitzien

Deze 10e Nationale Hoornvliesdag op 14 maart 2015 stond in het teken van de toekomst van de oogzorg en hoe we daar gezamenlijk met oogartsen en paramedisch specialisten vorm aan kunnen geven.

Graag willen wij aan onze dank uitspreken voor ieders’ aanwezigheid en bijdragen aan de 10e Nationale Hoornvliesdag. In het bijzonder de sprekers, de inleiders bij de workshops, de vrijwilligers achter en voor de schermen en de artsen bij de ontmoetingstafels. Speciale woorden van dank aan mevr. drs. S. Gast die (last-minute) de lezing van prof. dr. R. Nuijts heeft overgenomen en mevr. dr. R. Wolff die de lezing van drs. M. Dhooge heeft overgenomen. De eerste reacties van bezoekers waren bijzonder positief, het ‘thumbs up’ bij de sluiting van de dag onderstreepte dit positieve gevoel. Het was vooral een groepsinspanning waarbij alle aanwezigen hun steentje hebben bijgedragen. Het nieuwe concept, waarin meer ruimte is voor interactie tussen leden en er aandacht is geweest voor de niet-medische aspecten van het hebben van een hoornvliesaandoening was een prima invulling van deze dag.

9e Nationale Hoornvliesdag Geneesmiddelen

15 maart 2014 werd gesproken over een onderwerp waar vrijwel iedere hoornvliespatient incidenteel of structureel ervaring mee heeft: geneesmiddelen – en dan met name oogdruppels en zalven.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen werden onder meer behandeld:

 • Geneesmiddelen mw. dr. M.C. Bartels, oogarts
 • Medicatie bij hoornvliesaandoeningen dhr. prof. dr. R.M.M.A. Nuijts, oogarts
 • Wie betaalt wat aan uw medicatie, een oerwoud dhr. O. Mehrani, apotheker
 • Druppelen en zalven mw. M. Snouck Hurgronje ­ van de Ruit, verpleegkundige en dhr. R. Spiering, beleidsadviseur communicatie

8e Nationale Hoornvliesdag: Infecties

6 April 2013 stond onze dag in het teken van ooginfecties en hoe u infecties kunt voorkomen.
De volgende onderwerpen zijn gepresenteerd:

Prof. C.C. Sterk, oogarts Infecties en ontstekingen
Dr. L. Remeijer, oogarts Herpesvirus
Dr. R. Stoutenbeek, oogarts
E. Vreijsen, corneapatiënte
Pseudomonas bacterie
Prof. dr. J.J. Bruijn, lid Eerste Kamer Overheidsfinanciering en bezuinigingsnoodzaak
Dr. R. Wisse, oogarts Infecties voorkomen
Dr. R.M.M.A. Nuijts, oogarts Nieuwe ontwikkelingen in de hoornvlieschirurgie
Drs. H. van Essen, promovendus oogheelkunde Nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap

7e Nationale Hoornvliesdag: Lenzen bij Hoornvliesaandoeningen

Als u een hoornvliesaandoening heeft, of last van droge ogen, kunnen lenzen een uitkomst zijn. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest.
De volgende onderwerpen zijn 24 maart 2012 gepresenteerd:

Dhr. H. Yntema optometrist, Westfries gasthuis, Hoorn De optiek van het oog en brekingsafwijkingen
Mevr. dr. C.A. Eggink oogarts, UMC St Radboud, Nijmegen Contactlenzen als verband, als cosmetisch middel en bij droge ogen
Dhr. prof. C.C. Sterk oogarts Kunstlenzen in het oog; met welk doel?
Dhr. H.M. Otten optometrist, contactlens­specialist, Visser Contactlenzen, Nijmegen Tevredenheidsonderzoek over contactlenzen bij keratoconus en bij hoornvliestrans plantaties
Dhr. C. Vervaet contactlensspecialist, orthoptist, Oculenti, LUMC Leiden, Erasmus MC Rotterdam
Dhr. H. Petersen ervaringsdeskundige Keratoconus: scleralenzen en crosslinking
Dhr. N. Folgers digitale marketingcommunicatie/sociale media Interactieve betrokkenheid door sociale media
Dhr. J. Veltkamp gepensioneerd assurantieadviseur, Philips IAK Verzekeringen, Eindhoven Hoornvliesaandoeningen en zorgverzekeringen

 

Zesde Nationale Hoornvliesdag: Vertrouwen op beter zicht

Zaterdag 9 april 2011 stond in het teken van vertrouwen in de arts en de verschillende technieken van hoornvliestransplantaties.
De volgende onderwerpen zijn gepresenteerd:

 • Prof. dr. G. van Rij (video), verbonden aan het Erasmus ziekenhuis te Rotterdam, verzorgde een inleiding over de geschiedenis van de hoornvliestransplantatie van toen tot nu.
 • Dr. W.J. Rijneveld, hoornvliesspecialist in het Westfries Ziekenhuis te Hoorn, sprak over haar proefschrift “Trust and Control” (video).
 • Dr. N. Tahzib (video) en dr. A, van der Lelij(video) gaven een duopresentaie geven onder de titel “Keratokonus bij jongeren en ouderen: een bespreking van de huidige behandelopties”.
 • Ledenvergadering
 • Lunch, tijdens de lunch kon van gedachten worden gewisseld met de specialisten
 • Ervaringsdeskundigen Mevr. J. Fridrichs (video), Mevr. E. Vreijsen (video) en Dhr. R. Treskes (video) spraken over het gebruik van scleralenzen.
 • De uitkomst van het onderzoek onder hoornvliespatiënten jonger dan 26 jaar kwam aan de orde.

 

Vijfde Nationale Hoornvliesdag: Droge en natte ogen

Op 27 maart 2010 is gesproken over ons traansysteem en over het hebben van droge ogen of juist hele vochtige ogen:

 • Mevr. dr. N. Klaassen-Broekema, oogarts, sprak over de bouw en de werking van het traansysteem.
 • Drs. R.H.J. Wijdh, hoornvliesspecialist in het UMC Groningen sprak over de behandeling van droge en natte ogen
 • Mevr. M. Snouck Hurgronje-van de Ruit, verpleegkundige, belichtte de praktische kant van de kunst en de noodzaak van het druppelen van de ogen
 • Ledenvergadering
 • Bespreking vierjarenplan door Mevr. drs. J. Laheij van Odyssee
 • Lunch, tijdens de lunch kon van gedachten worden gewisseld met de specialisten
 • Patiënten ervaringen door Dhr. ing.J.J. Boers en Mevr. I. Niekus-Westenberg
 • Mevr. J van Zelst, district manager van ThéaPharma, fabrikant van o.a. kunsttranen, sprak over de ontwikkeling en toepassing van kunsttranen
 • Over erfelijkheidsfactoren bij hoornvliesziekten sprak dr. C.A. Eggink, hoornvliesspecialist, verbonden aan het Umc St Radbout te Nijmegen
 • Vooruitlopend op het thema van volgend jaar: Kwaliteit van donorvliezen, gaf drs. W.J. Rijneveld een korte impressie van de onderzoeken in haar proefschrift:”Donorweefsel voor hoornvliestransplantatie: Vertrouwen en controle”. Dit proefschrift heeft zij in maart 2010 verdedigd.

 

Vierde Nationale Hoornvliesdag: Contactlenzen bij hoornvliesziekten

Zaterdag 4 april 2009 stond geheel in het teken van contactlenzen en nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van keratoconus.

 • Mevr.dr. A.J.M. Geerards sprak over medische indicaties voor contactlenzen.
 • Dhr. H.Otten, optometrist, sprak samen met Dhr. Ch.Vervaet, contactlensspecialist, over toepassingen en patiënten ervaringen met diverse typen contactlenzen op getransplanteerde hoornvliezen
 • Patiëntenervaringen van Dhr.B.J.B.Commissaris, patiënt met erfelijke dystrofie en Dhr. A.J.Molenaar, keratoconus patient.
 • Mevr. Dr N.Tahzib sprak over nieuwe ontwikkelingen, keratoconus en crosslinking.
 • Dhr J.Veltkamp sprak over vergoedingen van contactlenzen door zorgverzekeraars.

 

Derde Nationale Hoornvliesdag: Angst voor en na de operatie

Op zaterdag 12 april 2008 organiseerde de Hoornvlies Patiënten Vereniging de Derde Nationale Hoornvliesdag voor leden.
Deze dag werd gehouden in de Amstelzaal van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Het thema van de dag was:
ANGST VOOR EN NA DE OPERATIE
Klik hier voor het artikel van gastspreker Dr. Nuijts over hoornvliestransplantaties met geavanceerde lasertechnieken.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

 • Mevr. dr. A. de Roode spreekt over “Angst” pre- en postoperatief.
 • Dr. R.M.M.A. Nuyts, spreekt over nieuwe ontwikkelingen.
 • Strooilicht metingen door mevr. drs. I. Van der Meulen en dr. T.J.T.P. Van der Berg.
 • Patiëntenervaringen: Mevr. T. Lampe, keratoconus patiënte. R. Harinck, herpes patiënt.
 • Dr. B.T.H. van Dooren sprak over de anatomie en de functie van het hoornvlies

 

Tweede Nationale Hoornvliesdag: De hoornvliespatient centraal

Op zaterdag 14 april 2007 organiseerde de Hoornvlies Patiënten Vereniging de Tweede Nationale Hoornvliesdag voor leden. De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • Uw eigen rol in het succes van een transplantaat.
 • Hoe beleeft de patiënt de transplantatie.
 • Verblinding door strooilicht en hoe kan dat worden gemeten.
 • Nieuwe ontwikkelingen in lamellaire transplantatiemethode
 • Het meten van strooilicht

 

Eerste Nationale Hoornvliesdag

De in augustus 2005 opgerichte Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) organiseerde op 11 maart 2006 voor de eerste keer een nationale hoornvliesdag.
Deze dag werd in samenwerking met de Cornea Bank Amsterdam georganiseerd. De dag vond plaats in het VU Medisch Centrum Amsterdam.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

 • Geschiedenis hoornvliestransplantatie door Prof. Dr. H.J.M. Völker-Dieben (emeritus hoogleraar oogheelkunde)
 • Hoe verder na de transplantatie door Drs. A.J.M. Geerards (oogarts oogziekenhuis Rotterdam)
 • 25 Jaar hoornvliesbank door Dr. E. Pels (hoofd hoornvliesbank)
 • Vragenforum, panel van cornea chirurgen waaronder Dr. A.J.M. Zaal (oogarts VUMC)
 • Resultaten enquête onder 7700 hoornvliespatiënten
 • Behoefteraming van patiënten aan belangen vereniging door Drs. W.J. Rijneveld (oogarts Westfries Gasthuis te Hoorn) en Drs. F. Keramati (artsonderzoeker)
 • Eerste ledenvergadering HPV