Of u in aanmerking komt voor vergoeding van gemaakte zorgkosten hangt af van het soort zorg en de ernst van de aandoening.

Kosten kunnen vergoed worden vanuit:

 • De basisverzekering
  U heeft dan te maken met een jaarlijks verplicht eigen risico (en eventueel een extra vrijwillig eigen risico).
  Voor contactlenzen is er daarnaast sprake van een eigen bijdrage.
  Het wettelijk verplichte eigen risico en de eigen bijdrage worden door de overheid jaarlijks vastgesteld.Afhankelijk van uw polis is het mogelijk dat uw verzekeraar voor een deel van de gemaakte kosten een eigen bijdrage verlangt (b.v. 25% van de nota als u bij een niet gecontracteerd ziekenhuis uw behandeling laat uitvoeren of de meerkosten ten opzichte van het “marktconforme” tarief).
 • De aanvullende verzekering
  Veel verzekeraars bieden een aanvullende verzekering die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van brillen en lenzen eens in de 2 of 3 jaar.
  Tip: Bereken hoeveel extra premie je betaalt voor dit “voordeel”.
 • Belastingdienst
  Als u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag om zo de zorgpremie te kunnen betalen.
  Hoge zorgkosten kunt u opvoeren als aftrekpost. Er is dan sprake van een drempel.
 • Gemeente
  Sommige zorgkosten worden vergoed vanuit de WMO of vanuit de Bijzondere Bijstand.

Kosten van operaties en medicijnen

Kosten voor operaties en medicijnen vallen over het algemeen onder de basisverzekering. Uw zorgverlener kan u hier nader over informeren.

Kosten voor brillen en contactlenzen

Kosten voor contactlenzen op medische indicatie

Contactlenzen die op medische indicatie verstrekt worden, worden  vergoed vanuit de basisverzekering, vanuit de regeling hulpmiddelen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u vooraf bij uw verzekeraar een machtiging aanvragen. Vaak gebeurt het aanvragen van de machtiging door uw zorgverlener.

Voor de aanschaf van hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage NAAST het eigen risico.

Kosten voor brillen en overige contactlenzen

De meeste verzekeraars bieden aanvullende verzekering hebben waarin een zeer bescheiden tegemoetkoming in de kosten voor brillen of lenzen (op niet medische indicatie) is opgenomen.

Kosten voor operaties en medicijnen

De kosten van operaties aan uw hoornvlies vallen in de meeste gevallen onder de basisverzekering.
Datzelfde geldt voor de meeste medicijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *