Er zijn vele aandoeningen waardoor de hoeveelheid tranen verminderd is, de samenstelling van de tranen is veranderd of de normale verspreiding van de tranen over het hoornvlies is verstoord. Zie de animatiefilm ‘Droge Ogen‘ op www.oogartsen.nl.

Het gevolg kan zich beperken tot een pijnlijk gevoel in de ogen en het niet meer kunnen verdragen van normale contactlenzen, maar kan ook ingrijpender zijn. Als het traanvocht geen bescherming meer kan geven aan het hoornvlies, kunnen wondjes en littekens ontstaan. Hierdoor wordt het hoornvlies minder helder en zal het gezichtsvermogen verminderen.

Een leverancier van oogdruppels heeft een informatieve website over droge ogen ingericht.

Een speciale vorm van droge ogen kan ontstaan bij de ziekte van Sjögren. De Ziekte van Sjögren is een chronische systemische auto-immuun ziekte waarbij vochtafscheidende klieren ontstoken raken.
Witte bloedcellen dringen door in de klieren die vocht afscheiden, zoals de speekselklieren in de mond en de traanklieren in de ogen.

Er is een patiëntenvereniging voor de ziekte van Sjögren.