Inspireer anderen met uw verhaal!

Hoornvliesaandoeningen komen naar verhouding tot andere oogaandoeningen weinig voor.

Daardoor is er bij de meeste meeste mensen weinig bekend over het leven met een hoornvliesprobleem. Voor patiënten brengt het onzekerheid: Wat kan ik verwachten? In hoeverre moet ik rekening houden met mijn aandoening bij mijn studie? Wat als ik geopereerd wordt?

Voor de omgeving van de patiënt is het vaak moeilijk voor te stellen wat het betekent om slechter te zien.

Voor u, als hoornvliespatiënt, familielid, vriend of kennis, hebben we verhalen en beelden verzameld in de hoop dat het u helpt om meer (be)grip te krijgen voor uw situatie.

U vindt deze verhalen op oogvooru.nl/levensloopverhalen/

Vaste onderwerpen

Als leidraad suggereren we een aantal onderwerpen. Voel u vrij op uw eigen wijze uw verhaal te vertellen. Graag nemen we ook uw foto’s of tekeningen op. We zullen uw verhaal omwille van uw privacy anonimiseren.

  • Algemene gegevens: Wat is uw aandoening, geslacht en huidige leeftijd
  • Diagnose (Hoe oud was u toen de diagnose gesteld werd en wat merkte u van uw afwijking?)
  • Hoe ervaart u uw aandoening (psychisch: angst, onzekerheid, vertrouwen. praktisch: belemmeringen)?
  • Aanloop naar operatie (Hoe was het verloop van uw aandoening en wat was de aanleiding om te besluiten tot een operatie)
  • Operatie (Hoe oud was u toen u geopereerd werd of wanneer bent u geopereerd, wat voor soort operatie heeft u ondergaan, wat viel mee, wat viel tegen)
  • Verloop na de operatie (Heeft u daarna nog beperkingen ervaren, wat is uw visus en welke ervaringen heeft u met hulpmiddelen)
  • Terugblik (Hoe heeft u uw aandoening ervaren)
  • Mogen we mensen met u in contact brengen?

Mail uw verhaal aan info@oogvooru.nl