Lid, donateur of sponsor worden

Als u de activiteiten van de vereniging belangrijk vindt, kunt u ons steunen als lid, donateur of sponsor.

Lid

Voor 25,00 euro bent u al lid van onze vereniging. Soms wordt dit lidmaatschap vergoed door uw zorgverzekeraar. Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op de pagina Lid worden.

Donateur

Als u zelf geen hoornvliesaandoening heeft, maar ons wel wil steunen, kunt u donateur worden.
Zowel voor leden als donateurs ontvangt de vereniging subsidie. Voor meer informatie en aanmelding als donateur zie Donateur worden.

Onder bepaalde voorwaarden is uw (eenmalige of periodieke) donatie aftrekbaar als gift voor de inkomstenbelasting, want de HPV is een ANBI.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.

Komt u met de HPV een periodieke schenking overeen voor tenminste vijf jaar, dan is die schenking ieder jaar zonder drempel aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit is mogelijk omdat wij een ANBI-status hebben.

Het door u te schenken bedrag kunt u dan verdelen over vijf jaar en eventueel ophogen met een deel van de extra aftrek. De HPV ontvangt in dat geval meer dan wanneer u in één keer geeft.

Overweegt u deze constructie dan kan u bij onze penningmeester Kees Raateland navraag doen naar deze overeenkomst. U kunt hem bereiken via ons secretariaat 030 – 200 63 45 of via email.

Voor meer informatie over periodieke giften verwijzen wij u graag naar de site van de belastingdienst.

Vriend voor het leven

Als u de HPV een warm hart toedraagt en u hebt financiële ruimte dan kunt u “Vriend voor het leven” worden.

Ja, ik wil vriend voor het leven worden

Sponsors

Zoals elke patiëntenvereniging krijgt ook De Hoornvlies Patiënten Vereniging elk jaar van de overheid een subsidie. Deze subsidie wordt echter steeds minder.

Wij zijn daarom enorm verheugd sponsors te hebben. Op onze Nationale Hoornvliesdag is een aantal van deze sponsors aanwezig met een stand. Zonder hen zou de dag niet mogelijk zijn. Ook in ons magazine ‘Oog voor U’ zijn sponsors, in de vorm van advertenties, onontbeerlijk.

Onze sponsors zijn:

Oculenti
Visser Contactlenzen
Ursapharm Benelux BV
Melles Hoornvlieskliniek
Oogfonds
ETB-BISLIFE