Over de vereniging

De Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) is in 2005 opgericht door betrokken oogartsen, cornea-specialisten en hoornvliespatiënten (dé ervaringsdeskundigen) en is een volwaardige patiëntenvereniging binnen de oogheelkunde en daarbuiten, die wordt gezien, gehoord én invloed heeft!

Gesprekspartner

De HPV heeft nauwe contacten met alle hoornvliesklinieken en andere partijen in de oogzorgketen, zoals leveranciers van contactlenzen op medisch advies, optometristen, contactlensspecialisten, hoornvliesbanken, cornea werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, diverse brancheorganisaties en de Nederlandse Transplantatie Stichting.