Extra steun is welkom

  • Draagt u de HPV een warm hart toe?
  • Weet dat de subsidiestroom met meer dan 50 % verminderd is?
  • Hebt u financiële ruimte?

Dan kunt u “Vriend voor het leven” worden.

Hoe word ik vriend voor het leven?

Dat doet u door een eenmalige gift van € 500 te storten op onze betaalrekening

NL50 INGB 0000 9445 79. De HPV heeft de ANBI status.

Na ontvangst door de HPV wordt het bedrag door de penningmeester gestort in het reservefonds Vriend voor het leven. Jaarlijks wordt € 25,- per vriend toegevoegd aan de normale bijdragen ten laste van het reservefonds.

De mutaties in het reservefonds Vriend voor het leven, zoals opzegging, toevoeging nieuwe vrienden en overlijden, worden aan het einde van het verslagjaar verwerkt.

Voor uw gift aan de HPV geldt voor de Inkomstenbelasting een drempelbedrag en een maximum.

In 2013 was het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Graag verwelkomen wij u als nieuwe Vriend voor het leven van de HPV.

U ontvangt als vriend – net als een gewoon lid – ons Magazine.