Extra steun is altijd welkom

Wil je ‘vriend voor het leven’ worden, stort dan een eenmalige gift van € 500 op onze betaalrekening     

NL50 INGB 0000 9445 79. De HPV heeft de ANBI status.

Na ontvangst door de HPV wordt het bedrag door de penningmeester gestort in het reservefonds Vriend voor het leven. Jaarlijks wordt € 25,- per vriend toegevoegd aan de normale bijdragen ten laste van het reservefonds.

Voor jouw gift aan de HPV geldt voor de Inkomstenbelasting een drempelbedrag en een maximum. Voor meer informatie ga naar de belastingdienst.

Je ontvangt als vriend – net als ieder lid – ons CORNEA Magazine.