Goede zorg voor oogpatiënten, kwaliteit van hulpmiddelen en een toegankelijke samenleving: hoe realiseren we dat? Lees wat we – samen met andere oogorganisaties – bereikt hebben.

Samenwerking op 2 terreinen

Een toegankelijke samenleving voor mensen met een visuele beperking en de kwaliteit van hulpmiddelen en zorg voor oogpatiënten: dit zijn twee terreinen waarop zes (oog)organisaties de afgelopen jaren intensief hebben samengewerkt. De resultaten zijn gebundeld in het projectverslag Voucherproject Oog 2013-2015.

Wie waren betrokken?

Drie themacoördinatoren en ruim 60 ervaringsdeskundige vrijwilligers hebben zich in het samenwerkingsproject actief ingezet voor belangenbehartiging en het werken aan concrete oplossingen voor de doelgroep. Concrete resultaten die bijvoorbeeld zijn bereikt zijn:

Wat heeft het opgeleverd?

Het project heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenwerking tussen de oogpatiëntenorganisaties, die elkaar in de afgelopen drie jaar steeds beter wisten te vinden. Het project heeft een impuls gegeven aan een structurele en efficiënte samenwerking tussen deze organisaties. Vandaar dat de oogpatiëntenorganisaties deze samenwerking gaan voortzetten in het vervolgproject OOG 2016-2018.

Over deze samenwerking

Het Voucherproject Oog 2013-2015 is een gezamenlijk initiatief geweest van zes organisaties: de Oogvereniging, Hoornvlies Patiënten Vereniging, Macula Vereniging, Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden Bond, Vereniging OOG in OOG en het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Deze organisaties werken samen aan de belangenbehartiging van mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid.
Het project is tot stand gekomen dankzij een financiering door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Voucherproject Oog 2013-2015 krijgt een vervolg in de nieuwe samenwerkingsprojecten OOG 2016-2018 Mijn optimale oogzorg en Digiwijs.

Meer informatie

Download het projectverslag Voucherproject Oog 2013-2015 (Word, 115 kB).

Hebt u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met de Ooglijn.


Mijn optimale oogzorg
Samenwerking van vijf oogpatiëntenorganisaties

Voucherproject Oogzorg

Correspondentieadres:

Oogvereniging
Postbus 2344 – 3500 GH  Utrecht
T 030 – 299 28 78
E-mail: info@oogvereniging.nl

Oogpatiëntenorganisaties kijken terug op succesvolle samenwerking