De Eerste Kamer beslist binnenkort over een wetsvoorstel dat zorgverzekeraars inzage geeft in medische dossiers bij vermoedens van fraude.
De verzekeraars hoeven daarvoor geen toestemming aan patiënten te vragen.
Hieronder staat de oproep van Privacybarometer, een particulier initiatief dat de ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving kritisch volgt.

Het is terecht dat fraude bestreden wordt, maar het medisch beroepsgeheim is belangrijk voor goede en toegankelijke zorg. Dat mag niet zomaar aangetast worden vanwege een minimale schade voor commerciële verzekeraars. Bovendien lijkt het erop dat er nagenoeg evenveel fraude zal worden opgespoord als zorgverzekeraars wél toestemming voor inzage zouden vragen. Wat ons betreft zou het verplicht vooraf toestemming vragen in het wetsvoorstel vastgelegd moeten worden.
Mocht u daar ook zo over denken, dan vragen we u dit voor 1 november ook aan de Eerste Kamerleden te laten weten.

Meer hierover: Privacybarometer

Privacy versus algemeen belang