Kort nieuws

Regionale Hoornvliesmiddag- avond 2024 22 April Leiden –> u kunt zich helaas niet meer aanmelden, er is een wachtlijst. Succesvolle Regionale Hoornvliesmiddag -avond 2022-2023 11 december 2023 Nijmegen | 6 juli 2023 Zeist | 2 juni 2023 Apeldoorn 7 december 2022 Breda

Pia Dijkstra ontvangt Award

Tijdens de 14e Nationale Hoornvliesdag is voor de eerste keer de Hennie Völker-Dieben Award uitgereikt aan mevrouw Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid namens D66 en initiatiefneemster van de nieuwe Donorwet. Met deze Award spreekt de Hoornvlies Patiënten Vereniging haar waardering uit

Privacy versus algemeen belang

De Eerste Kamer beslist binnenkort over een wetsvoorstel dat zorgverzekeraars inzage geeft in medische dossiers bij vermoedens van fraude. De verzekeraars hoeven daarvoor geen toestemming aan patiënten te vragen. Hieronder staat de oproep van Privacybarometer, een particulier initiatief dat de